Rapportera

Om du har bevittnat olämpligt uppförande eller någon form av överträdelse på din arbetsplats, är du på rätt plats. På Visselblasare.se, är din röst viktig och vi är här för att hjälpa dig att uttrycka dina bekymmer på ett säkert och konfidentiellt sätt.

För att en inkommen rapport ska hanteras som ett ärende i våra rapporteringskanaler ska du som rapporterar ha fått informationen i ett sammanhang med arbetsrelaterad koppling till företaget du rapporterar om.
En rapport kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Ingen rapport är för liten eller för stor. Vi uppmuntrar dig att rapportera alla händelser, oavsett hur stora eller små de kan tyckas vara. Tillsammans kan vi bidra till att skapa en säkrare och mer rättvis arbetsplats.

Vårt onlineformulär är enkelt att fylla i och det tar bara några minuter att rapportera en incident. Du behöver inte avslöja din identitet om du inte vill. Din anonymitet och säkerhet är vår högsta prioritet.

Efter att du har skickat in din rapport, kommer vårt team av erfarna analytiker att granska den och föreslå lämpliga åtgärder. Vi kommer sedan att föra vidare din rapport, tillsammans med våra analytikers sammanfattning och förslag till åtgärder, till en utnämnd representant på ditt företag.

Är du redo att göra en förändring? Klicka här för att komma till vårt rapporteringsformulär.