Visselblåsare

Den svenska regeringen har lagt fram ett lagförslag för att införliva EU:s visselblåsardirektiv. Det innebär bland annat att alla företag med minst 50 anställda blir skyldiga att införa kanaler för rapportering av missförhållanden och att visselblåsarnas identitet skyddas.

Visselblasare.se är en prisvärd och enkel tjänst för små och mellanstora företag att följa de nya lagkraven.

Skydd för visselblåsare

Lagen innebär att en person som rapporterar om ett missförhållande, ”blåser i visslan”, inte får göras ansvarig för åsidosatt tystnadsplikt under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Lagen innebär dock inte att anställda som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om försvarsuppfinningar får åsidosätta sin tystnadsplikt för att rapportera ett missförhållande. Den så kallade advokatsekretessen får inte heller åsidosättas.

Tystnadsplikt som får åsidosättas är sådan som följer av till exempel lojalitets- och sekretessavtal eller lagstadgad tystnadsplikt som inte är kvalificerad.

Den rapporterande personen är också skyddad från hindrande åtgärder och repressalier till följd av visselblåsningen. Det skyddet gäller även vissa personer i den rapporterande personens omgivning såsom fackliga företrädare, anhöriga och kollegor. En förutsättning för att omfattas av skyddet är bland annat att den rapporterande personen har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.