Hur det fungerar

Steg 1: Skicka in din rapport

Via vår plattform kan du enkelt och anonymt rapportera alla former av olämpligt uppförande eller överträdelser på din arbetsplats. Välj den typ av incident du vill rapportera, fyll i detaljer och ladda upp eventuellt bevis.

Steg 2: Granskning

När vi mottagit din rapport granskas den av vårt team av erfarna analytiker. De sammanfattar informationen och föreslår möjliga åtgärder baserat på rapportens innehåll.

Steg 3: Vidarebefordran

Din rapport, tillsammans med våra analytikers sammanfattning och förslag till åtgärder, skickas vidare till en utnämnd representant på ditt företag. Detta sker alltid anonymt om du inte själv valt att avslöja din identitet.

Steg 4: Åtgärd

Företagets representant tar emot rapporten och bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas.

Steg 5: Uppföljning

Vi följer upp varje rapport för att säkerställa att de nödvändiga åtgärderna har vidtagits.

Genom hela processen kan du vara säker på att din information behandlas med största sekretess och att din identitet förblir skyddad om du inte själv valt att avslöja den.

Har du några frågor om processen? Kontakta oss på info@visselblasare.se.