Om oss

Visselblasare.se – Din partner för arbetsplatsintegritet

På Visselblasare.se är vår mission att erbjuda en säker och konfidentiell plattform för att rapportera olämpligt uppförande och överträdelser på arbetsplatsen. Vi tror starkt på att skapa en rättvis, säker och ansvarsfull arbetsmiljö och vår tjänst är designad för att hjälpa till att uppnå just det.

Vi grundades med målet att ge en röst åt de som kanske annars skulle vara tysta. Med ökande medvetenhet om vikten av transparens och rättvisa på arbetsplatsen, såg vi ett behov av en tjänst som vår – en där anställda kan känna sig trygga att rapportera eventuella problem, och där företag kan agera på denna feedback för att skapa en bättre arbetsplats.

Vår plattform är byggd på grundvalen av säkerhet, konfidentialitet och tillförlitlighet. När du rapporterar via vår plattform, kan du vara säker på att din information hanteras med största sekretess och respekt. Ett team av våra erfarna analytiker granskar varje rapport och föreslår lämpliga åtgärder.

För företag erbjuder vi en unik möjlighet att föra en öppen dialog med sina anställda och aktivt jobba för en bättre arbetsplats. Vi är stolta över att kunna hjälpa företag av alla storlekar att främja en kultur av integritet, ansvar och öppenhet.