Om tjänsten

Du kan kontakta oss via denna hemsida för att anmäla olämpligt uppförande, eller annan typ av överträdelse.

Denna tjänst är konfidentiell och det krävs inte att du avslöjar din identitet såvida du inte väljer att göra detta. Du bör lämna så mycket information som möjligt för att underlätta potentiella åtgärder och/eller utredning.

En erfaren analytiker från oss kommer att granska den information du lämnat, summera informationen och föreslå vidare åtgärder. Denna information kommer sedan att skickas till en utnämnd representant på respektive företag. Företagets representant kommer sedan besluta om vilka potentiella åtgärder som ska vidtas.